Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2008
  • Pozew z 2017
  • Wyrok z 26.03.2019, I C 1239/17, SR Katowice-Zachód
  • Wyrok z 04.03.2020, IV Ca 868/19, SO Katowice
  • komentarz prawnika

r.pr. Dorota Pilarczyk