Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2008
  • Pozew z 2017
  • Wyrok z 2019.08.30, sygn. akt I C 1239/17, SR Katowice Zachód
  • Wyrok z 2020.03.03, sygn. akt IV Ca 868/19
  • wyrok PRAWOMOCNY

r.pr. Dorota Pilarczyk