Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007 r.
  • pozew z 2018 r.
  • wyrok z dnia 29.12.2020 r. sygn. akt I C 72/20 SO Elblag
  • wyrok z dnia 20.10.2021 r. sygn akt V ACa 136/21 SA Gdańsk
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

adw. Żaneta Dobrowolska