Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 27.11.2008 o kredyt "MultiPlan"
  • pozew z 05.04.2017
  • wyrok z 29.11.2018, sygn. akt II C 315/17, SO Warszawa
  • wyrok z 10.03.2020, sygn. akt V ACa 168/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Paweł Lis