Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r.
  • pozew z 2018r.
  • Wyrok o sygn. II C 455/18, z dnia 12 października 2020 r., SO w Warszawie
  • Wyrok o sygn. V ACa 43/21, z dnia 16 grudnia 2021 r., SA w Warszawie
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

ETHICA Kancelaria Radców Prawnych Bielewicz-Otremba, Darnikowska