Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2018
  • wyrok z 29.10.2018, sygn. akt II C 81/18, SO w Warszawie
  • wyrok z 04.09.2020, sygn. akt V ACa 44/19, SA w Warszawie
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2 lata

r.pr. Kacper Sampławski