Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r.
  • pozew z 2016r.
  • wyrok z 11.09.2017r., sygn. akt II C 2557/16, SR Warszawa-Wola
  • wyrok z 10.03.2022r., sygn. akt V ACa 454/18, SO Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY

adw. Anna Wolna Sroka