Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007r.
  • pozew z 2020r.
  • wyrok z 2021.05.28, sygn akt II C 382/20, SO w Warszawie
  • wyrok z 2022.03.01, sygn. akt V ACa 538/21, SA w Warszawie
  • wyrok prawomocny

adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros