Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2016
  • wyrok z 30.05.2018, I C 1184/16, SO Warszawa-Praga
  • wyrok z 09.01.2020, V ACa 698/18, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.