Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008 r.
  • pozew z 2020 r.
  • Wyrok o sygn. IV C 2431/20, z dnia 14 czerwca 2021 r., SO w Warszawie
  • Wyrok o sygn. V ACa 733/21, z dnia 30 marca 2022 r., SA w Warszawie
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2 lata

ETHICA Kancelaria Radców Prawnych Bielewicz-Otremba, Darnikowska