Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 17.10.2005
  • Pozew z 14.12.2017
  • Wyrok z 15.03.2019, I C 3744/17, SR Warszawa-Wola
  • Wyrok z 06.08.2020, V Ca 1536/19, SO Warszawa

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.