Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 23.08.2008 z Dom Bank
  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 27.02.2019, I C 394/16, SR Piaseczno
  • Wyrok z 17.12.2019, V Ca 1545/19, SO Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.