Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 15.10.2008 „WŁASNY KĄT”
  • pozew z 03.03.2017
  • wyrok z 03.04.2018, XVI C 716/17, SR Warszawa - Mokotów
  • wyrok z 20.11.2019, V Ca 1979/18, SO Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2,5 roku

r.pr. Krzysztof Orski