Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007 „MIX”
  • pozew z 2017
  • wyrok z 27.06.2019, X C 2170/17, SR Gorzów Wielkopolski
  • wyrok z 16.07.2020, V Ca 467/19, SO Gorzów Wielkopolski
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Tomasz Konieczny