Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • pozew z 2015
  • wyrok z 17.05.2017, sygn. akt III C 299/15, SO Warszawa
  • wyrok z 10.07.2019, sygn. aktVI ACa 1712/17, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 4 lata

r.pr. Barbara Garlacz