Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 08.12.2006 z danym Polbankiem
  • pozew z 10.11.2016
  • wyrok z 16.10.2017, XXV C 1732/16, SO Warszawa
  • wyrok z 14.09.2020, VI ACa 1725/17, SA Warszawa
  • wyrok prawomocny w 4 lata

adw. Jacek Czabański