Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2006 o kredyt z Polbankiem
  • pozew z 2016
  • wyrok z 16.10.2017, sygn. akt XXV C 1732/16, SO Warszawa
  • wyrok z 14.09.2020, sygn. akt VI ACa 1725/17, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 4 lata

adwokat Jacek Czabański