Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r. (d. MetroBank)
  • pozew z 2017r.
  • wyrok z 30.10.2019, sygn. akt XXV C 589/17, SO Warszawa
  • wyrok z 27.04.2022, sygn. akt VI ACa 22/20, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna