Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 20.03.2007
  • pozew z 28.03.2017
  • wyrok z 19.12.2018, XXV C 2886/18, SO Warszawa
  • wyrok z 27.11.2019, VI ACa 248/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2,5 roku

NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c.