Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 16.08.2008
  • pozew z 10.08.2017
  • wyrok z 19.02.2018, XXV C 1520/17, SO Warszawa
  • wyrok z 30.12.2019, VI ACa 361/18, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2,5 roku

Kancelaria Adwokacka Kieler-Miłoń