Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z
  • pozew z 2017
  • wyrok o sygn. akt XXV C 1111/17, SO Warszawa
  • wyrok z 30.09.2020, sygn. akt VI ACa 406/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 4 lata

Barbara Garlacz