Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 15.05.2008
  • Pozew z 17.07.2017
  • Wyrok z 06.11.2018, XXV C 1235/18, SO Warszawa
  • Wyrok z 30.06.2020, VI ACa 52/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni s.c.