Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 28.12.2005
  • pozew z 24.01.2018
  • wyrok z 12.04.2019, XXV C 212/18, SO Warszawa
  • wyrok z 03.04.2020, VI ACa 538/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata