Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r.
  • pozew z 2017r.
  • wyrok z 06.11.2019r., sygn. akt III C 404/17, SO Warszawa
  • wyrok z 21.12.2020r., VI ACa 65/20, SA Warszawa
  • wyrok prawomocny w 3 lata

r.pr. Damian Cyman