Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • pozew z 2018
  • wyrok z 2019.07.01, sygn. akt XXV C 1242/18; SO Warszawa
  • wyrok z 2020.11.03, sygn. akt CI ACa 656/2019, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY