Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2007
  • Pozew z 2017
  • Wyrok z 2018.08.30, sygn. akt XXV 808/17, SO Warszawa
  • Wyrok z 2020.01.08, sygn. akt VI ACa 817/18, SA Warszawa
  • Wyrok PRAWOMOCNY