Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 31.07.2008 o kredyt z Euro Bankiem
  • pozew z 10.10.2019
  • wyrok z 10.09.2020, sygn. akt XII C 655/19, SO Wrocław

Lotz i Partnerzy