Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2009 o kredyt Nordea Habitat
  • pozew z 2020
  • wyrok z 18.09.2020, sygn. akt akt XV C 91/20, SO Gdańsk
  • wyrok w 8 miesięcy

adw. Katarzyna Warecka