Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007
  • pozew z 2017
  • wyrok z 29.09.2020, sygn. akt XXIV C 532/17, SO Warszawa
  • wyrok w 3 lata

adw. Dominika Helios oraz adw. dr Jacek Czabański.