Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2019
  • wyrok z 2021.06.07, XXV C 1578/19 (SO Warszawa)

adw. Mikołaj Rusiński