Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007
  • pozew z 2015
  • wyrok 17.09.2020, sygn. akt XXV C 2022/15, SO Warszawa

r.pr. Barbara Garlacz