Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2008 (d. Polbank)
  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 2017.04.21, sygn. akt VI C 114/16, SR Warszawa
  • Wyrok z 2021.01.20, sygn. akt XXVII Ca 1645/17
  • wyrok PRAWOMOCNY

adw. Jacek Czabański