Policz, ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Prognoza procesowa
Mój proces jeszcze trwa, ale Pani Agnieszka z Wrocławia ma już za sobą wygrany spór o CHF z bankiem. Od złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku, przez sąd drugiej instancji,  czekała niespełna 3 lata. Finalnie bank przegrał i musiał zwrócić jej nadpłatę kredytową i zapłacić odsetki ustawowe za 3 lata!! 

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.