Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Większość kredytów mieszkaniowych – tych „frankowych” także – zabezpiecza hipoteka. Bankom bardzo zależy na tym, aby mieć status wierzyciela hipotecznego, czyli być wpisanym do Księgi Wieczystej (KW).

O ile kredytobiorca współpracuje przy podpisywaniu umowy kredytowej, o tyle później zmiana hipoteki jest problematyczna dla banku. Dlaczego? Bo bank musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, a także najpewniej powinien zaktualizować sumę hipoteki. Oznacza to, że wraz ze spłatą kredytu, suma hipoteki powinna maleć. Tymczasem według banków długi „Frankowiczów” rosną pomimo spłaty kredytu – a tego sądy „nie kupują”!

Dla pewności stanu prawnego w judykaturze przyjęto nawet za niezbędne, aby takie oświadczenie właściciela nieruchomości obciążonej złożone zostało w oryginale, określało sumę ustanowienia hipoteki oraz było aktualne na datę wpisu.

Sąd Najwyższy wyrok z 15.10.2004r., sygn. akt. II CK 76/04

Frankster vs PKO

Wnioski o wpis, jakie banki kierują do sądów wieczystoksięgowych, zwykle są niemal z automatu pozytywnie rozpatrywane. Prawdopodobnie niemal każdy referendarz sądowy traktuje bank, jak instytucję zaufania publicznego. Jednak ten stan rzeczy zmienia się, kiedy jeden, drugi i tysięczny właściciel nieruchomości złoży skargę na wpis. Skargę, która wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że wniosek złożony przez bank nie spełnia wymogów formalnych, narusza prawa nabyte kredytobiorcy, a niekiedy może nawet zawierać poświadczenie nieprawdy! Takie rzeczy naprawdę zdarzają się w polskiej rzeczywistości. Co więcej, niestety nie należą one do rzadkości – czego jestem najlepszym przykładem.

Referendarze dokonują wpisów w KW, zwykle uwzględniając wnioski banków

PAMIĘTAJ
masz 7 dni na złożenie skargi na wpis do KW,
licząc od dnia doręczenia Ci zawiadomienia.
Od razu zamawiaj akta KW do sądowej czytelni,
zrób wyraźne zdjęcia i przeanalizuj podstawę wpisu.

skarga na wpis PKO do KW

Sędziowie sądów rejonowych korygują błędy referendarzy, gdy dostaną merytoryczną skargę

PAMIĘTAJ
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpis można uchylić, składając skargę na orzeczenie referendarza. Jednak aby była ona skuteczna musisz wiedzieć, co zawierał wniosek i wypunktować jego wady w skardze.

SR wykreśla PKO z mojej KW

Sędziowie sądów okręgowych oddalają niezasadne apelacje bankowe

PAMIĘTAJ
masz 14 dni na złożenie apelacji na postanowienie,
licząc od dnia doręczenia Ci zawiadomienia.

SO oddale apelację PKO

Lex PKO

W dniu 7 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która znacząco ułatwia bankom dokonywanie zmian w księgach wieczystych kredytobiorców. Co ciekawe, w pierwszym kwartale 2019 roku PKO BP rozpoczął akcję, w której zapowiadał zmiany w hipotekach kredytobiorców dawnego Nordea Banku Polska. Nie wiedzieć czemu w pewnych kręgach nową ustawę nazywano „Lex PKO”. W pewnym sensie czuje się jej ojcem chrzestnym. Dlaczego? Bo początek prac nad zmianami przepisów, które ułatwiają życie bankom, zbiegły się w czasie z uwzględnieniem mojej skargi przez Sąd Rejonowy w Sopocie, o czym mowa powyżej. Ale może to tylko czysty zbieg okoliczności 😉

pismo banku
odpowiedź kredytobiorcy

Uświadamiaj sądy wieczystoksięgowe

Jeśli dostaniesz z PKO powyższe pismo, żądaj od banku szczegółowych wyjaśnień. Warto, abyś Ty także poinformował sąd rejonowy (poprzez wniosek lub petycję), który prowadzi księgę wieczystą dla Twojej nieruchomości o możliwych nieprawidłowościach i wzmożonej podejrzliwości wobec wniosków o wpis do KW składanych przez banki.

Hipoteka – dowód z KW w sprawie o CHF

Hipoteka jest ustanawiana w oparciu o zgodne oświadczenia kredytobiorcy (właściciela nieruchomości) oraz banku. Dokumenty te można znaleźć w aktach księgi wieczystej, a także otrzymać ich sądowe odpisy. Warto wiedzieć, że kiedyś wiele banków pisało do sądów KW, że udzieliły kredytów w PLN. Obecnie mówią o kredytach w CHF podczas spraw cywilnych. Jeśli procesujesz się o mitycznego franka, zdecydowanie warto sprawdzić czy zeznania banku są spójne w tej materii. Wykazanie ewentualnych rozbieżności może okazać się bezcenne. Podobnie jak mina bankowego prawnika tłumaczącego „cudowną zmiany waluty”.

Podziękowania

W tym miejscu serdecznie i szczególnie dziękuję za pomoc Chrisowi, a także (kolejność alfabetyczna wg imion): Adrianowi (Biały Lew), Łukaszowi, Magdzie, Piotrowi (AntyWindyk), Tomkowi (JKP), Wojciechowi (SPN) i Wojciechowi.

Dziękuje również referendarzom sądowym, sędziom sądów rejonowych i okręgowych oraz Sądu Najwyższego rzetelnie wykonującym swoje obowiązki, którzy chronią kredytobiorców i właścicieli nieruchomości przed bezprawnymi działaniami wielu banków i funduszy sekurytyzacyjnych.

WARTO WIEDZIEĆ
Prawo nie działa wstecz (zwłaszcza materialne)
Trybunał Konstytucyjny o dokumentach bankowych (P 7/09) 
 Sąd Najwyższy o kredytach frankowych: II CSK 632/17 oraz III CZP 29/17.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.