Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat
Większość kredytów mieszkaniowych - tych "frankowych" także - zabezpiecza hipoteka. Bankom bardzo zależy na tym, aby mieć status wierzyciela hipotecznego, czyli być wpisanym do Księgi Wieczystej (KW). O ile kredytobiorca współpracuje przy podpisywaniu umowy kredytowej, o tyle później zmiana hipoteki jest problematyczna - bank musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Problematyczna, bo według Sądu Najwyższego przy aktualizacji treści księgi wieczystej należy zaktualizować sumę hipoteki. Oznacza to, że wraz ze spłatą kredytu, suma hipoteki powinna maleć. Tymczasem według banków długi "Frankowiczów" rosną pomimo spłaty kredytu, a tego sądy "nie kupują"!
„Dla pewności stanu prawnego w judykaturze przyjęto nawet za niezbędne, aby takie oświadczenie właściciela nieruchomości obciążonej złożone zostało w oryginale, określało sumę ustanowienia hipoteki oraz było aktualne na datę wpisu.

Sąd Najwyższy 15.10.2004r., sygn. akt. II CK 76/04

 

Sądy ślepo ufały bankom

Wnioski o wpis, jakie banki kierowały do sądów wieczystoksięgowych, były niemal z automatu pozytywnie rozpatrywane. Prawdopodobnie niemal każdy referendarz sądowy traktował bank, jak instytucję zaufania publicznego. Jednak ten stan rzeczy zmienia się, kiedy jeden, drugi i tysięczny właściciel nieruchomości złoży skargę na wpis. Skargę, która wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że wniosek złożony przez bank nie spełnia wymogów formalnych, narusza interesy kredytobiorcy, a czasem nawet zawiera poświadczenie nieprawdy! Takie rzeczy naprawdę zdarzają się w polskiej rzeczywistości. Co więcej, niestety nie należą one do rzadkości. [alert style="info"]

Warto wiedzieć

[/alert]  

Warto uświadamiać sądy KW

Dlatego warto, abyś Ty także poinformował sądu rejonowy (poprzez wniosek lub petycję), który prowadzi księgę wieczystą dla Twojej nieruchomości o możliwych nieprawidłowościach i wzmożonej podejrzliwości wobec wniosków o wpis do KW składanych przez banki. Oto przykład wniosku, jaki trafił niedawno do Prezesów sądów i do wiadomości Przewodniczących wydziałów wieczystoksięgowych w kilku polskich miastach, w związku z pismami jakie PKO BP zaczął rozsyłać do klientów dawnego Nordea Bank Polska. Na marginesie polecam świetny tekst o kredytach i PKO BP.[alert style="info"]

Przydatne pisma

[/alert]  

Warto dopytywać banki i fundusze

Poza PKO BP, zmiany w KW mogą być inicjowane przez inne banki, bo banki dzielą i przejmują się nawzajem, jak również sprzedają trudne kredyty funduszom sekurytyzacyjnym. Kiedy dowiesz się o takich planach gmerania w Twojej księdze wieczystej, reaguj! Wysyłaj pisma do obecnego wierzyciela i dopytuj o szczegóły. [columns size=2][/columns]  

Warto skarżyć wpisy do KW

Gdy dostaniesz zawiadomienie z sądu o zmianach w księdze wieczystej, koniecznie udaj się do czytelni sądowej i zrób zdjęcia akt. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpis można uchylić, składając skargę na orzeczenie referendarza. Jednak aby była ona skuteczna musisz wiedzieć, co zawierał wniosek i wypunktować jego wady w skardze. Naprawdę sędziowie sądów rejonowych wykreślają wpisy z KW, korygując błędy referendarzy dot. hipoteki, gdy dostaną merytoryczną skargę. Banki potrafią się odwoływać, ale sędziowie sądów okręgowych również oddalają apelacje bankowe. [columns size=2][/columns] [alert style="info"]

Warto wiedzieć

  • masz 7 dni na złożenie skargi na wpis do KW
  • masz 14 dni na złożenie apelacji od postanowienia dot. skargi na wpis
[/alert]

Hipoteka - dowód z KW w sprawie o CHF

Hipoteka jest ustanawiana w oparciu o zgodne oświadczenia kredytobiorcy (właściciela nieruchomości) oraz banku. Dokumenty te można znaleźć w aktach księgi wieczystej, a także otrzymać ich sądowe odpisy. Warto wiedzieć, że kiedyś wiele banków pisało do sądów KW, że udzieliły kredytów w PLN. Obecnie mówią o kredytach w CHF podczas spraw cywilnych. Jeśli procesujesz się o mitycznego franka, zdecydowanie warto sprawdzić czy zeznania banku są spójne w tej materii. Wykazanie ewentualnych rozbieżności może okazać się bezcenne. Podobnie jak mina bankowego prawnika tłumaczącego "cudowną zmiany waluty".  

Podziękowania

W tym miejscu serdecznie i szczególnie dziękuję za pomoc Chrisowi, a także (kolejność alfabetyczna wg imion): Adrianowi (Biały Lew), Łukaszowi, Magdzie, Piotrowi (AntyWindyk), Tomkowi (JKP), Wojciechowi (SPN) i Wojciechowi. Dziękuje również referendarzom sądowym, sędziom sądów rejonowych i okręgowych oraz Sądu Najwyższego rzetelnie wykonującym swoje obowiązki, którzy chronią kredytobiorców i właścicieli nieruchomości przed bezprawnymi działaniami wielu banków i funduszy sekurytyzacyjnych. [alert style="info"]

Warto wiedzieć

[/alert] [author_info] [alert]

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli TAK, Proszę udostępnij go światu. Wystarczy, że klikniesz w którąkolwiek z poniższych ikonek.

[/alert]

Marek Wyszkowski aka Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.