Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Pomimo zasadności zastrzeżeń i żądań wskazanych w reklamacjach, banki wielokrotnie nie rozpatrują ich na korzyść klienta. Dlatego musisz wiedzieć, że od 10 stycznia 2017 roku obowiązuje Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (nazywana także ustawą o [tooltip tip="ADR to skrót od angielskich słów: Alternative Dispute Resolution"]ADR[/tooltip]). W założeniu ma ona pomóc konsumentowi i przedsiębiorcy dogadać się przy pomocy niezależnego eksperta. Co ważne, postępowania pozasądowe mają być tańsze i szybsze od postępowań sądowych. [alert]Aby móc skorzystać z dobrodziejstw postępowań pozasądowych, trzeba najpierw wykorzystać drogę reklamacyjną. W odpowiedziach na reklamacje ws. tzw. kredytów frankowych, banki zawsze piszą że przeliczenia walutowe są OK. Banki nie uznają reklamacji nawet w sprawach o [tooltip tip="ubezpieczenie niskiego wkładu własnego"]UNWW[/tooltip], które seryjnie i prawomocnie przegrywają w sądach. [/alert] Jednak postępowania pozasądowe mają pewne wady:
  • bank może nie zgodzić się na przystąpienie do nich; ale są dwa wyjątki
    • gdy postępowanie ma prowadzić Rzecznik Finansowy, co wynika z art. 37 Ustawy o reklamacjach
    • gdy bank nie odmówił udziału w postępowaniu, odpowiadając na reklamację, co wynika z art. 32 Ustawy o ADR
  • [tooltip tip="czyli uprawniony do rozstrzygania sporów poza sądowych w rozumieniu ustawy o ADR"]podmiot ADR[/tooltip] może odmówić wszczęcia postępowania, jeśli zachodzą ustawowe okoliczności.
  • nie wszystkie postępowania ADR kończą się ugodą lub rozstrzygnięciem wiążącym. W takich przypadkach konsument otrzyma opinię dot. sporu wydaną przez podmiot ADR - idealny materiał do postępowania sądowego.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnia online Rejestr podmiotów ADR.[alert]Konsument może swobodnie wybrać podmiot ADR, który będzie rozjemcą w jego sprawie przeciwko przedsiębiorcy. Przykładowo tzw. frankowicz może skorzystać z pomocy z mediacyjnej, jaką oferują: Rzecznik Finansowy czy Arbiter Bankowy[/alert] Więcej o możliwościach, jakie daje konsumentom Ustawa o ADR, dowiesz się m.in.:  

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.