Rozważasz pozwanie banku / ugodę


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /wp-content/themes/frankowicz/functions.php on line 357

Warning: file_get_contents(https://frankowicz.info/wp-content/themes/frankowicz/dist/img/icons/arrow--medium--white.svg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /wp-content/themes/frankowicz/functions.php on line 357
Prognoza procesowa

Logo

Kiedy racjonalny ustawodawca tworzył ustawę prawo bankowe,
to wiedział, że pożyczka i kredyt to całkowicie różne sprawy,
więc rozróżnił je w wykazie czynności bankowych.

Czynności bankowe określa ustawa

Kredyt i pożyczka to produkty,
które różnią się diametralnie
– prawnie i ekonomicznie

 W pożyczce pieniężnej  bank przekazuje na własność pieniądze znaki pieniężne, czyli gotówkę – z zastrzeżeniem zwrotu. Natomiast  w kredycie  bank udostępnia środki pieniężne, czyli elektroniczny zapis na koncie, z którego kredytobiorca może skorzystać, choć nie jest ich właścicielem!!

O ile gotówkę do wypłaty pożyczki bank musi fizycznie posiadać,
o tyle środki płatnicze w kredycie są tworzone „z powietrza”,
z chwilą podpisania umowy kredytowej przez obie strony.

Banki komercyjne nie emitują znaków pieniężnych w ramach akcji kredytowej

Jak działa
bankowa drukarka
pieniądza bezgotówkowego?

Na podstawie umowy kredytowej,
bank dodaje cyferki na koncie kredytobiorcy,
co robi  elektronicznie, czyli  BEZKOSZTOWO  !!

Środki lokowane są  po stronie pasywów , 
bo stanowią one zobowiązanie banku do udostępnienia kwoty kredytu, 
z której kredytobiorca będzie mógł skorzystać (choć nie musi – zobacz: art. 77 prawa bankowego).

Natomiast  po stronie aktywów  bank tworzy dług klienta, czyli kwotę wykorzystanego kredytu – do oddania bankowi (zobacz: art. 69 ust. 1 prawa bankowego). Co ważne, Kredytobiorca nie może zwrócić bankowi kwoty kredytu, która nie została nigdy wypłacona. Tymczasem nie każdy bank dostrzega ten niuans.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.