Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

PRZED podjęciem ważnych decyzji w sprawie tzw. kredytu walutowego,
w szczególności o pozwaniu banku lub zaprzestaniu płacenia rat,
POLICZ ile możesz odzyskać, zaoszczędzić, a także ile ryzykujesz.

[button style=”danger” size=”lg” align=”center”]Masz pytania? Napisz do mnie![/button]

 
 

Co mogę dla Ciebie zrobić?

  1. policzyć dokładnie kwoty do pozwu – ANALIZA KREDYTU
  2. oszacować przybliżone skutki ekonomiczne procesu – PROGNOZA FINANSOWA
  3. wskazać banki, które stosują nieuczciwe przeliczenia walutowe – CZARNA LISTA BANKÓW
  4. powiedzieć, jak wygląda proces z bankiem od strony praktycznej – EKSPERT

 
 

[jumbotron style=”danger”]

ANALIZA KREDYTU

wielowariantowe WYLICZENIE ROSZCZEŃ klienta wobec banku
(1) nieważność umowy (2) odwalutowanie kredytu

[button style=”danger” size=”lg”]550 zł[/button]

[/jumbotron]
 
 

Co otrzymasz w ramach analizy?

[alert style=”danger” ]

Materiały gotowe do wykorzystania
na etapie przygotowań lub trwania procesu
przez Ciebie jak i Twojego prawnika.

[/alert]
 
[columns size=”2″ gap=”50px”]

Wyliczenie roszczeń (WPS)

Każdy pozew o zapłatę musi określać wysokość roszczeń tj. kwoty dochodzonej w drodze postępowania sądowego.
OTRZYMASZ arkusz z dokładnymi wyliczeniami WPS:

[/columns]


[columns size=”2″ gap=”50px”]

Metodologia wyliczeń WPS

W sądzie musisz udowodnić, że prawidłowo policzyłeś WPS. Dlatego pozew musi zawierać opis działań na liczbach.
OTRZYMASZ szczegółowy opis zasad wyliczeń:


[/columns]
 
 

Co jest potrzebne do zrobienia analizy?

[columns size=”2″ gap=”10px”]
[alert style=”danger”]

ZAŚWIADCZENIE, które dokumentuje:

[/alert]
[alert style=”danger”]

SKAN UMOWY, która określa:

[/alert]
[/columns]

Jak uzyskać zaświadczenia z banku?

Proponuję skontaktować się z bankiem mailowo albo przez infolinię, pisząc / dyktując poniższe:
[alert style=”danger”]
Jako strona umowy kredytowej nr X z dnia Y (dalej: „Umowa”),
niniejszym wnoszę o wydanie jednego lub kilku standardowych zaświadczeń,
które łącznie dokumentują sposób wykonania Umowy, a w szczególności zawierają informacje o:

  1. wypłaconych transzach kredytu (data, kwota i waluta wypłaty)
  2. historii oprocentowania kredytu (wysokość oprocentowania i daty zmian)
  3. spłaconych ratach kredytowych z podziałem na kapitał i odsetki (data, kwota i waluta spłaty)
  4. zapłaconych opłatach, prowizjach i ubezpieczeniach (łączna kwota dla każdego rodzaju kosztu)

Proszę o przekazanie dokumentu (-ów), o którym mowa powyżej za pomocą:

Wyrażam zgodę na obciążenie mnie opłatą, która skompensuje bankowi koszt sporządzenia i wysyłki zaświadczenia.
Z poważaniem,
Imię, Nazwisko, nr Pesel
[/alert]

[button style=”danger” size=”lg” align=”center”]Zleć zrobienie analizy![/button]

 
 

[jumbotron style=”danger”]

PROGNOZA FINANSOWA

wyliczenie możliwych skutków finansowych wyroku
przy założeniu spłaty rat w toku procesu

[button style=”success” size=”lg”]100 zł[/button]

[/jumbotron]
 
 

Co otrzymasz w ramach prognozy?

[alert style=”success”]

Wykresy obrazujące koszty i przychody procesowe,
zmianę wysokości raty i stanu zadłużenia
wskutek odwalutowania i nieważności.

[/alert]
[tabs]
[tabs_nav]
[tabs_nav_item active=”active” id=”first”]Odwalutowanie[/tabs_nav_item]
[tabs_nav_item id=”second”]Nieważność[/tabs_nav_item]
[/tabs_nav]
[tabs_content]
[tabs_content_item active=”active” id=”first”][/tabs_content_item]
[tabs_content_item id=”second”][/tabs_content_item]
[/tabs_content]
[/tabs]
 
 

Co jest potrzebne do zrobienia prognozy?

[alert style=”success”]
Aby zrobić PEŁNĄ prognozę konieczne jest zrobienie pełnej analizy kredytu, czyli dokładne wyliczenie nadpłat w oparciu o zaświadczenia bankowe.

Aby zrobić PROSTĄ prognozę wystarczy podać 4 podstawowe parametry kredytu: (1) data zawarcia umowy, (2) kwota kredytu, (3) liczba rat i (4) marża banku.
[/alert]
 

Czym różni się prognoza prosta od pełnej?

[columns size=”2″ gap=”20px”]
[alert style=”success”]

PROSTA PROGNOZA

[/alert]
[alert style=”success”]

PEŁNA PROGNOZA

[/alert]
[/columns]

[button style=”success” size=”lg” align=”center”]Zamów prognozę![/button]


 
 

[jumbotron style=”danger”]

CZARNA LISTA BANKÓW

Analizy umów kredytowych Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKIK miażdżą banki.
Wady prawne umów potwierdzają liczne wyroki sądowe.

[/jumbotron]
[alert]
[columns size=”4″ gap=”10px”]

[/columns]
[/alert]

[button style=”danger” size=”lg” align=”center”]Chcesz wyliczyć nadpłatę? Napisz![/button]

 
 

[jumbotron style=”danger”]

EKSPERT

Marek Wyszkowski alias Zenon Frankster
który analizując umowy kredytowe:

 
[/jumbotron]
 

Skontaktuj się ze mną

[alert style=”danger”]
 
[button style=”danger” size=”lg” align=”center”] kontakt@FRANKOWICZ.info[/button]
 
[button style=”danger” size=”lg” align=”center”] 605 123 202 [/button]
[/alert]
 

Co mogę dla Ciebie zrobić?