Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

ODWALUTOWANIE kredytu frankowego

Banki zważają raty kredytowe metodą na franka.
Sądy stwierdzają bezprawność takich działań.

Wyrok oznacza dla Ciebie:
– zwrot nadpłaty z odsetkami ustawowymi
– urealnienie wysokości zadłużenia
– obniżkę raty na przyszłość
– nowy harmonogram spłat

frankowy wyrok: odwalutowanie kredytu

KIEDY SĄD STWIERDZA częściową nieważność umowy kredytowej,
w zakresie dotyczącym przeliczeń walutowych (tzw. odwalutowanie),
to bank nie może już zawyżać rat manipulując kursami CHF.
Podstawą do naliczania odsetek są faktycznie wypłacone złotówki,
a PODSTAWĄ OPROCENTOWANIA jest wskazana w umowie
stopa bazowa LIBOR dla CHF i marża banku.

Zenon Frankster
przykładowa prognoza: odwalutowanie kredytu

Obejrzyj 10-minutowy film,
pokazujący możliwe warianty rozliczeń z bankiem
w sytuacji uzyskania wyroku stwierdzającego
częściową nieważność umowy o kredyt frankowy,
czyli tzw. odwalutowanie.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.