Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo umowy kredytowe są nieuczciwe.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Reklamacja ma moc ustawową

Reklamacyjna samowolka, którą uskuteczniały banki i inne podmioty rynku finansowego, skończyła się 11 października 2015 roku. Tego dnia w życie wszedł nowy, bardzo ważny akt prawny – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Nowe, obecnie już bezwzględnie obowiązujące przepisy istotnie wzmocniły pozycję klienta, gdyż:

 • art. 6 i 7 ustawy określa max. termin na udzielenia odpowiedzi na reklamację
  • 30 dni (kalendarzowych),
  • 60 dni (kalendarzowych) w sprawach trudnych,
   W razie sporu bank będzie musiał udowodnić, że wysłał odpowiedź do klienta w terminie.
   Jeśli wyśle list polecony, tj. rejestrowaną przesyłkę pocztową, sprawa jest oczywista, a data pewna. W przypadku listu zwykłego, wysłanie odpowiedzi będzie dyskusyjne z racji braku dowodów.
 • art. 5 ustawy określa sposoby udzielania odpowiedzi na reklamację
  • postać papierowa, np. pismo przesłane listem poleconym
  • inny trwały nośnik informacji, np. e-mail – ale tylko na wyraźny wniosek klienta,
   Odpowiedź musi być podpisana przez bankowca – własnoręcznie albo elektronicznie, bo odpowiedź to oświadczenie woli banku, wywołujące skutki prawne przewidziane w ustawie.
 • art. 9 ustawy określa obowiązkowe elementy odpowiedzi niekorzystnej dla klienta
  • wskazanie podstaw prawnych stanowiska banku, np. art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe
  • wskazanie podstaw umownych stanowiska banku, np. par. 3 ust. 2 Regulaminu kredytu
   Jeśli bank użyje argumentacji w stylu “nie, bo nie” to działa z naruszeniem prawa.
   Takie przypadki należy zgłaszać do KNF oraz UOKiK z żądaniem nakładania kar finansowych.
 • art. 8 ustawy określa skutek braku udzielania odpowiedzi w ustawowym terminie
  BRAK ODPOWIEDZI = UZNANIE REKLAMACJI za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
  BARDZO WAŻNE jest aby zawsze określić żądanie wobec banku w sposób jednoznaczny, np.

  1. zwrot kwestionowanej opłaty wraz z odsetkami ustawowymi, za pomocą transferu gotówkowego tj. przekazem pocztowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
  2. zapłatę kwoty 100,00 PLN, za pomocą przelewu bankowego na rachunek nr ….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, tytułem rekompensaty za stratę czasu i nerwów wywołaną działaniem banku.

Kiedy bank udziela odpowiedzi nieprawdziwych (takie sytuacje zdarzają się), należy zawiadomić właściwy urząd:

 1. Komisji Nadzoru Finansowego
 2. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 3. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kiedy bank nie udziela odpowiedzi na czas lub we właściwej formie (takie sytuacje zdarzają się), należy w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do:

 1. Arbitra Bankowego (gdy wartość przedmiotu sporu (WPS) jest niższa niż 8.000 PLN)
 2. Rzecznika Finansowego
 3. Sądu powszechnego

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Konfigurację plików możesz zmienić w ustawieniach. Szczegóły przeczytasz w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję