Policz, ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Prognoza procesowa

mec. Filip Olejniczak, rzeczowo opisuje różne scenariusze rozliczeń z bankiem, po wyroku stwierdzającym nieważność umowy o kredyt „frankowy”. We wpisie autor odnosi się do wielu wyroków i uzasadniających stosowanie m.in. teorii salda, teorii dwóch kondykcji, przedawnienia, potrącenia itp.

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.