Policz, ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Prognoza procesowa

Czy w 2021 roku historia powtórzy się? W 2015 roku polski Sąd Najwyższy (SN) czekał na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wyrok TSUE ws. C-19/20 (kredyt frankowy BPH-u) ma być ogłoszony 29.04.2021, a na 13.04.2021 SN zaplanował wydanie uchwały ws. III CZP 11/21 (6 pytań dot. CHF).

Od 2004 roku, tj. od wejście Polski do UE, przepisy stanowią, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne względem prawa krajowego. Co ważne – z punktu widzenia klientów frankowych banków – od pewnego czasu można zauważyć, że Sąd Najwyższy orzekając w sprawach frankowych korzysta z wyroków TSUE. Coraz częściej, także media publikują materiały o ochronie praw polskich konsumentów.

SN czeka na wyrok TSUE
SN o mocy wyroków TSUE

Osobiście mam nadzieję, że SN powstrzyma się z wydaniem „mega uchwały frankowej” (III CZP 11/21) do czasu wydania wyroku przez TSUE ws C-19/20.

Jednak podejrzewam, że nowe orzeczenia SN i TSUE będą skutkować powstaniem trzeciej fali pozwów przeciwko bankom. W mojej ocenie pierwszą falę spowodowała siódemkowa uchwała SN (III CZP 17/15), wydana kilka miesięcy po frankowym „czarnym czwartku”. Natomiast powodem drugiej fali był wyrok TSUE ws. Raiffeisen vs Dziubak.

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.