Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat

Sąd Najwyższy uchwałą z 7 maja 2021r., sygn. akt III CZP 6/21, odpowiedział na pytania Rzecznika Finansowego, które odnoszą się do kwestii rozliczeń pomiędzy frankowiczem i bankiem, w sytuacji sądowego stwierdzenia nieważność umowy kredytowej – Teoria 2 Kondykcji jest właściwa.

Rzecznik Finansowy pyta SN

 PYTANIE 1  Czy w przypadku:
a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub

b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, stronom umowy przyslugują roszczenia, o których mowa w przepisie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c.?”

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

 PYTANIE 2   Czy świadczenia nienależne stron powstają w wyniku:
a) odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita), czy też
b) nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa)?

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.