Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Sąd Najwyższy uchwałą z 7 maja 2021r., sygn. akt III CZP 6/21, odpowiedział na pytania Rzecznika Finansowego, które odnoszą się do kwestii rozliczeń pomiędzy frankowiczem i bankiem, w sytuacji sądowego stwierdzenia nieważność umowy kredytowej – Teoria 2 Kondykcji jest właściwa.

Rzecznik Finansowy pyta SN

 PYTANIE 1  Czy w przypadku:
a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub

b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, stronom umowy przyslugują roszczenia, o których mowa w przepisie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c.?”

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

 PYTANIE 2   Czy świadczenia nienależne stron powstają w wyniku:
a) odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita), czy też
b) nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa)?

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.