Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Sąd uznał roszczenie Powódki za zasadne, przyjmując za podstawę swojego rozstrzygnięcia, że umowa łącząca strony niniejszego postępowania jest nieważna, z przyczyn, o których mowa poniżej. (...) Osią sporu w sprawie była ocena prawna umowy łączącej strony tego postępowania, która różniła się diametralnie pomiędzy stronami, tak co do waluty, na jaką opiewała umowa, co do istnienia w niej postanowień o charakterze abuzywnym, czy w końcu co do jej ważności bądź bezskuteczności.Sąd Okręgowy w Warszawie
(sygn. akt: III C 299/15)
[alert]Sąd Okręgowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2017-05-17:"Dokonując analizy dalszych zarzutów podniesionych przez Powódkę, Sąd uznał za zasadny zarzut dotyczący abuzywności wskazanych klauzul umownych, zgodnie z art. 3851 k.c."NIEPRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU w 2 lata
  • w kwietniu 2015r. Klient pozywa Bank Millenium
  • w maju 2017r. klient wygrywa nieprawomocnie
Bank Millenium musi po wyroku:
  1. zwrócić wszystkie PLN, jakie klient wpłacił (z odsetkami)
  2. zwrócić wszystkie CHF, jakie klient wpłacił (z odsetkami)
  3. zwrócić koszty zastępstwa procesowego klientowi (koszt prawnika)
Znając, życie Bank się odwoła...więc ciąg dalszy nastąpi.Prawnikiem kredytobiorcy była r.pr. Barbara Garlacz z Harvest Law[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.