Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
W niniejszej sprawie umowa kredytowa w spornych przepisach §2 ust. 1 i 2, §3 ust. 2 oraz §5 ust. 5 przedstawiała mechanizm przeliczeniowych, który w ocenie Sądu kształtuje prawa i obowiązki powodów w sposób godzący w dobre obyczaje, rażąco naruszając ich interesy. (...) Tak skonstruowany mechanizm przewalutowania kredytu prowadzi do nieuzasadnionego świadczenia pieniężnego po stronie powodowej, które następnie oprocentowane zgodnie z postanowieniami mowy.Sąd Rejonowy we Wrocławiu (sygn. akt: XIV C 2227/15)[alert]Sąd Rejonowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2016-08-01:"Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Powódka domagała się zapłaty kwoty 39.993,37zł wraz z odsetkami podnosząc, iż kwota ta stanowiła świadczenie nienależne pobrane przez stronę pozwaną w oparciu o klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu hipotecznego."2017-08-10 Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego (sygn. akt II Ca 2227/16).PRAWOMOCNE ODFRANKOWIENIE KREDYTU w 2 lata
  • we wrześniu 2015r. klient pozywa bank
  • w sierpniu 2016r. klient wygrywa nieprawomocnie
  • w sierpniu 2017r. klient wygrywa prawomocnie
Prawnikiem kredytobiorcy była r.pr. Agnieszka Sobczak z K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K. [/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.