Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Sąd Rejonowy stwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt indeksowany CHFW październiku 2015r. Klient pozwał Getin Noble Bank. W styczniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Wola wydał wyrok (sygn. akt. I C 1750/16) korzystny dla "frankowicza", w którym stwierdził że umowa o kredyt jest nieważna, bo jest sprzeczna:
  • z art. 69 Prawa Bankowego (legalna definicja kredytu)
  • z art. 353(1) Kodeksu Cywilnego (swoboda umów)
Skutek nieważności umowy o kredyt, był następujący:
  • Bank wypłacił ~200.000 PLN
  • Klient spłacił ~240.000 PLN (całkowita spłata kredytu i pozwał bank)
  • Bank ma zwrócić ~40.000 PLN + odsetki (przeczytaj wyrok)
Ponadto Sąd stwierdził, że nawet gdyby umowa była ważna, to indeksacja do CHF nie wiązałaby klienta. Czyli bank umieścił w umowie zapisy dotyczące indeksacji, aby móc się bronić "wiedziały gały (konsumenta), co brały". Jednak sąd potwierdza, że zgodnie z prawem działa zasada "wiedziały gały (bankowe), co dawały". Niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą klienta, z mocy prawa i od dnia podpisania umowy. [alert]Aby łatwiej się czytało, podkreśliłem niektóre fragmenty::
  • NIEBIESKI - nieuczciwe praktyki rynkowe
  • ZIELONY - nieważność umowy
  • FIOLETOWE - abuzywność, niedozwolone postanowienia umowne
  • ŻÓŁTY - rozliczenie i odsetki dla klienta
Link do wyroku i uzasadnienia (sygn. akt I C 1750/16)[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.