Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Od maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Od tego czasu polscy konsumenci – w tym także ci zawierający umowy z bankami – podlegają ochronie prawnej, która wynika m.in. z przepisów Dyrektywy 93/13/EWG.

Dyrektywa z 1993 r.

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich określa minimalne standardy ochrony konsumentów.

Kraje UE implementując Dyrektywę do rodzimego porządku prawnego tj. tworząc lub modyfikując ustawy, mogą określić wyższe standardy ochrony konsumentów (ale nie niższe).

Jedna dyrektywa i wiele sprostowań

Tutaj znajdziesz pierwotną treść Dyrektywy 93/13/EWG, a poniżej oficjalne korekty błędnego tłumaczenia na język polski. Niestety w Dzienniku Urzędowym UE nie ma tekstu jednolitego Dyrektywy. W praktyce oznacza to, że aby poznać prawdziwą treść Dyrektywy konieczne jest czytanie także sprostowań, których istnienie i lokalizacja nie są znane wszystkim prawnikom.

Kodeks cywilny niezgodny z dyrektywą

Prawdopodobnie błędy w tłumaczeniu Dyrektywy przełożyły się na nieprawidłową redakcję polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony konsumentów. Niestety, po dziś dzień (17.03.2012) polski ustawodawca nie skorygował jeszcze m.in. niektórych artykułów Kodeksu Cywilnego.

W takiej sytuacji polscy konsumenci – w tym także Frankowicze – dochodzący swoich praw przed sądami mogą powoływać się bezpośrednio na Dyrektywę 93/13. Na szczęście dziś wiele sądów dostrzega różnice i stosuje wprost regulacje wspólnotowe, wydając m.in. korzystne wyroki dla Frankowiczów. Choć ze smutkiem należy stwierdzić, że w wciąż zdarzają się wyroki niekorzystne dla konsumentów.

Sprostowanie z 2016r.

Niestety treść art. 4 ust. 1 Dyrektywy 93/13 została nieprawidłowo przetłumaczona na język polski. Oficjalna korekta polskiej wersji Dyrektywy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE nr L 276/17.

Po kilku latach od tego wydarzenia, tj. 20.06.2018 w Polsce została wydana Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 29/17), która jest zgodna z prawidłowym brzmieniem unijnych przepisów.

Sprostowanie z 2016

Sprostowanie z 2018 r.

Dwa lata po pierwszej korekcie polskiego tłumaczenia, w Dzienniku Urzędowym UE nr L 155/35  naprawiono kolejne 4 błędy, które utrudniały życie polskim konsumentom. Zmianie uległo brzmienie m.in. art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13.

Odnosząc się do obrazka obok, powiem iż słowa „nieuczciwy” i „niedozwolony” różnią się od siebie gigantycznie pod względem prawnym.

Sprostowanie z 2018 r.

Sprostowanie z 2020 r.

Korekta tłumaczenia art. 3 ust. 1 Dyrektywy 93/13, która została ujawniona w Dzienniku Urzędowym UE nr L 359/21 ma niebagatelne znaczenie procesowe także dla Frankowiczów.

Sprostowanie z 2020 r.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.