Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Każda osoba, która pozywa bank ma prawo do wystąpienia do sądu o „wakacje procesowe”. To wniosek o zabezpieczenie powództwa, czyli postanowienie, w którym sąd mówi:
– kredytobiorco, nie musisz płacić rat do czasu wydania prawomocnego wyroku.
– banku nie możesz wypowiedzieć klientowi umowy kredytowej,
– banku nie możesz zgłaszać do BIK-u, że nie płaci rat.

Polskie sądy zwalniają kredytobiorców z obowiązku płacenia rat,
bo unijny Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok C-287/22 dot. Getin Noble Bank,
w którym wyjaśnił dlaczego dopuszczalna jest taka forma zabezpieczenia powództwa.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.