Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z mBank (stary portfel)
  • pozew z 2018r.
  • wyrok z 2020.09.03, sygn. akt VI 2205/18, SR Warszawa-Śródmieście
  • wyrok z 2021.09.21, sygn. akt V Ca 2206/20, SO Warszawa
  • wyrok prawomocny

r.pr. Tomasz Konieczny