Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat
Dlaczego zatem bank użył w swojej umowie terminów „kurs kupna” oraz „kurs sprzedaży” pomimo, że faktycznie nie wykonywał tych operacji? Prawdopodobną przyczyną dezinformowania klienta przez bank była chęć ukrycia przed nim dodatkowych zysków czerpanych z produktu oraz ukrycia ryzyka wiążącego się z faktem stosowania przez bank operacji FX SWAP, wymagających ciągłego odnawiania.MAREK RZEWUSKI, SBB wGospodarce.pl

Krótko o Autorze

Marek Wyszkowski aka Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.

Komentarze - 1

Dodał bym jeszcze jeden element. Bank kłamiąc że dokonuje operacji kupna i sprzedaży waluty wprowadził mnie celowo w błąd. Zwiększony popyt na chf powinien był skutkować wzmocnieniem chf, a tymczasem w 2007 r wciąż spadał. Z tego powodu utwierdzony zostałem w przekonaniu że chf w zasadzie jest warte 1,2 – 1.5 zł.